กุมภาพันธ์ 2, 2023

รางวัล the guitar mag awards 2022